Thái Bình tham gia Hội nghị trực tuyến của Bộ Công an

Thứ 6, 23.01.2015 | 11:28:31
609 lượt xem

Sáng ngày 23-1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến quán triệt và tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Phòng cháy chữa cháy ( PCCC). Thượng Tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Điểm cầu Thái Bình

Luật PCCC được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29- 6 - 2001 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4- 10- 2001. Kể từ khi Luật PCCC có hiệu lực đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, qua 10 năm triển khai thực hiện, Luật PCCC còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Vì vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC được Chính phủ trình Quốc hội và thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII và chính thức có hiệu lực từ ngày 1- 7- 2014. Luật đã sửa đổi, bổ sung 33 điều trên tổng số 65 điều của Luật PCCC, khắc phục những vướng mắc, bất cập của Luật như: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong công tác PCCC; điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC...Trên cơ sở hoàn thiện chức năng pháp lý, tăng cường hơn nữa hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe và quán triệt chi tiết về những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC, nội dung cơ bản của Nghị định 79/2014/CP ngày 31 - 7- 2014 của Chính phủ để các tỉnh, thành phố cũng như lực lượng PCCC triển khai nhiệm vụ một cách tích cực và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới.

                                                Phạm Ngọc

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...