Công an tỉnh Thái Bình phát động thi đua năm 2015

Thứ 6, 16.01.2015 | 16:32:36
733 lượt xem

Sáng ngày 16-1, Công an tỉnh tổ chức tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2014 và phát động thi đua năm 2015. Thượng tướng Trần Việt Tân - Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí: Phạm Văn Sinh - Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục Bộ công an đã tới dự.

Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2015 của Công an tỉnh Thái Bình

Năm 2014, các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã có nhiều đổi mới, sáng tạo đạt hiệu quả thực hiện thắng lợi mục tiêu: Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ thực tiễn công tác, chiến đấu đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu là 853 tập thể, cá nhân thuộc lực lượng chính quy và 245 tập thể, cá nhân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được các cấp khen thưởng.

Trao thưởng tại Hội nghị

Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", Công an tỉnh Thái Bình được Bộ Công an tặng Cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc", 16 đơn vị được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen, 58 đơn vị cơ sở và trực thuộc được cơ sở đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng".

Tổng kết phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" có 5 tập thể được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, 22 tập thể được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đồng chí Phạm Văn Sinh - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Việt Tân - Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phạm Văn Sinh - Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các lực lượng công an tỉnh Thái Bình đã đạt được trong năm qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phong trào thi đua của toàn lực lượng trong năm 2014. Đề cập đến một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015, đặc biệt thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Lực lượng Công an tỉnh Thái Bình làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng lực lượng từ tỉnh đến cơ sở, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, kỷ cương, kỷ luật trong mọi hoạt động, công tác, sinh hoạt. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

                                                                             Hữu Phước

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...