Đông Hưng giao nhận quân với 9 đầu mối đơn vị

Thứ 4, 14.01.2015 | 11:12:44
716 lượt xem

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình hiệp đồng giao nhận quân năm 2015 với 9 đầu mối đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3.

Chỉ tiêu giao quân đợt 1 năm 2015 của huyện Đông Hưng là 355 thanh niên. Đến thời điểm này, huyện đã tổ chức khám tuyển được 448 thanh niên (đạt 126% so với chỉ tiêu); trong đó, 22 thanh niên viết đơn tình nguyện xin đi nhập ngũ, số con em của cán bộ, Đảng viên chiếm 12%. Điểm mới trong công tác tuyển quân năm nay là chỉ tiêu về chiều cao được điều chỉnh so với mọi năm, ngoài Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy chiều cao đạt từ 1,75m trở lên, các đơn vị nhận quân đều lấy tiêu chuẩn từ 1,65m -1,7m. Huyện Đông Hưng có trách nhiệm kiện toàn đầy đủ hồ sơ, đúng thủ tục đảm bảo tỷ lệ dự phòng hợp lý, tạo nguồn chuyên nghiệp quân sự cho xây dựng lực lượng dự bị động viên; thống nhất với các đơn vị nhận quân thực hiện chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ đảm bảo giao quân đủ 100% chỉ tiêu.

CTV Văn Dũng

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...