Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2015

Thứ 2, 12.01.2015 | 11:13:38
982 lượt xem

Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2015

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...