Huyện Quỳnh Phụ sơ kết chương trình phối hợp quần chúng tham gia bảo vệ Tổ quốc

Thứ 6, 09.01.2015 | 11:28:25
573 lượt xem

Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp vận động quần chúng nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình sơ kết chương trình phối hợp năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.Các đại biểu nghe báo cáo Sơ kết tại Hội nghị

Kết quả nổi bật năm 2014, các đơn vị  trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền, tổ chức thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03; tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; phối hợp tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho trên 7.500 học sinh, sinh viên và 280 đồng chí thuộc đối tượng 4.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp vận động quần chúng nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các mô hình về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, tìm việc làm cho nhân dân địa phương.

CTV

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...