Sơ kết chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ 5, 08.01.2015 | 11:29:19
955 lượt xem

Sáng ngày 8-1, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả phối hợp hoạt động năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Đại tá Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2014, chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc diễn ra toàn diện, thực hiện có hiệu quả các nội dung: Tập trung đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng nông thôn mới và thực hiện các phong trào, cuộc vận động, các chương trình hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp thành lập và duy trì hiệu quả 2.184 mô hình quần chúng tự quản, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đại tá Đào Tuấn Anh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Đào Tuấn Anh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Đồng chí yêu cầu: Các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, đấu tranh làm thất bại những âm mưu của các thế lực thù địch. Tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng – an ninh, xóa đói giảm nghèo. Thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phạm Ngọc        

                                                              

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...