Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015

Thứ 5, 08.01.2015 | 09:13:57
936 lượt xem

Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Bình tổ chức sơ kết Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015.


Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị

Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, tổ chức, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ trên các mặt công tác; kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” với “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến nhận thức rõ rệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng. Các mô hình tiêu biểu như: “3 xây, 2 chống, 1 đẩy mạnh”; phong trào “Hòm tiết kiệm làm theo lời Bác”; “Hũ gạo tiết kiệm”; “Vườn rau tăng gia làm theo lời Bác”… thu hút sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ và trở thành việc làm thường xuyên ở các cơ quan, đơn vị.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình tiêu biểu gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” .

CTV Văn Dũng

 

 

 

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...