Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Thái Bình ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2015

Thứ 3, 30.12.2014 | 15:00:14
935 lượt xem

Sáng ngày 30-12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Thái Bình tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014, ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014, Bộ đội Biên phòng ( BĐBP) Thái Bình đã chủ động nắm chắc tình hình trên khu vực biên giới biển, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới biển. Tổ chức triển khai toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, tập trung đấu tranh chống các loại tội phạm. Duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt trong dịp diễn ra các sự kiện lịch sử của đất nước.

Tiến hành quản lý chặt chẽ hoạt động của người, phương tiện trên khu vực biên giới biển, đã kiểm soát trên 3.100 lượt phương tiện, gần 10.000 lượt người. Qua đó, đã kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, BĐBP tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển; chủ động xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cảnh giác đấu tranh với các loại tội phạm, không ngừng đổi mới tác phong công tác, đảm bảo tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Tại Hội nghị, Đảng ủy BĐBP Thái Bình đã kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014 và ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị năm 2015.

                                                          Hữu Phước

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...