Sở Công thương Thái Bình truyền thông về biển, đảo

Thứ 4, 22.10.2014 | 11:32:02
694 lượt xem

Sáng ngày 22/10, Sở Công thương Thái Bình tổ chức Hội nghị truyền thông "Tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, những tác động đến hoạt động giao thương Việt Nam - Trung Quốc và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta". Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Trong thời gian gần đây, tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông đã trở thành tâm điểm đáng chú ý.

Do vị trí và tầm quan trọng về chính trị, kinh tế của Biển Đông, sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng gia tăng giữa các quốc gia, tranh chấp Biển Đông đã trở thành vấn đề của cả khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và thế giới. Những hành động gây hấn đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian gần đây đã, đang và sẽ làm ảnh hưởng đến cả khu vực, thế giới trên nhiều phương diện khác nhau như: An ninh, hợp tác, phát triển, tự do hàng hải và trật tự thế giới mới.

Buổi truyền thông về "Tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, những tác động đến hoạt động giao thương Việt Nam - Trung Quốc và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta" cung cấp thêm cho cán bộ, đảng viên, người lao động ngành công thương hiểu rõ hơn mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch. Đồng thời, truyền tải quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo. Mục đích chính là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ gắn với bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ môi trường hòa bình để phát triển đất nước, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế về vấn đề biển, đảo của Việt Nam.

   Duy Huy

 

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...