Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Công an

Thứ 6, 03.10.2014 | 17:59:04
713 lượt xem

Ngày 3/10/2014, Công an tỉnh tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT/BNV và triển khai Chỉ thị số 09 của Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo", sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” (2009 – 2014), 3 năm thực hiện Đề án 926 về “Công tác Công an thực hiện xây dựng nông thôn mới”. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Hội nghị. Thiếu tuớng Lê Đình Nhuờng - Uỷ viên Ban Thuờng vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Qua 20 năm thực hiện Chỉ thị 11 /CT/BNV về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào công giáo đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo chuyển biến về nhận thức trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, nhân dân về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Nội dung phong trào được gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước, chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, động viên các chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Công an, Chỉ thị số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án “Công tác Công an thực hiện xây dựng nông thôn mới”. Đồng chí chỉ đạo lực lượng Công an tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền gắn kết nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự với phát triển kinh tế  - xã hội; tiếp tục nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và hòa giải ở cơ sở; phát huy sức mạnh đoàn kết trong đồng bào tôn giáo, thực hiện xã hội hóa ngày càng cao nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.

Tại hội nghị, 26 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các cấp khen thưởng.

CTV 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...