Thành phố tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Nội vụ

Thứ 7, 20.09.2014 | 15:42:42
596 lượt xem

UBND Thành phố Thái Bình tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 11 - CT/BNV của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 09 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 

Thành phố qua 20 năm thực hiện Chỉ thị 11 - CT/BNV của Bộ Công an đã khẳng định được vai trò quan trọng của các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trong việc tham gia xây dựng phong trào toàn dân  bảo vệ an ninh tổ quốc. Thông qua các phong trào, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo đã tham gia xây dựng và bổ sung nhiều hương ước, quy ước, nhắc nhở giáo dân thưc hiện khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó, xây dựng tình đoàn kết giữa các tôn giáo, giữa đồng bào có đạo và không có đạo trong cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 09 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thành phố đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thông chính trị và các tầng lớp xã hội tích cực tham gia bảo vệ an ninh trât tự, làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của địch, tạo sự ổn định về an ninh chính trị.  Hàng năm có từ 75 - 80% số xã, phường, 60 - 65% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học có phong trào khá, không có cơ quan, đơn vị yếu.

 Với những thành tích đạt được, 25 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND Thành phố tặng Giấy khen.

PV

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...