Triển khai kế hoạch đảm bảo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2014

Thứ 4, 03.09.2014 | 17:22:27
976 lượt xem

Sáng ngày 3/9, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức họp triển khai kế hoạch đảm bảo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2014. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Tiểu ban bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2014 đã quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh, làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành bảo đảm cho diễn tập; thống nhất về nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên làm tốt công tác chuẩn bị về dự trù kinh phí diễn tập, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất, phương tiện và các mặt đảm bảo khác cho diễn tập. Điều hành cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc đón tiếp khách, bảo đảm ăn, nghỉ, công tác y tế, các phương án duy trì và đảm bảo nguồn điện ổn định, thông tin liên lạc thông suốt, công tác truyền thanh, truyền hình phục vụ trong quá trình diễn tập. Trên cơ sở kế hoạch, mốc thời gian, địa điểm diễn tập, các thành viên trong Tiểu ban đã tập trung thảo luận, đề xuất phương án và các giải pháp để tổ chức triển khai, thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.


Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh hệ thống lại các ý kiến, giải pháp mà các đại biểu đã đề xuất để báo cáo UBND tỉnh tiếp tục xem xét, giải quyết tạo điều kiện cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đồng chí yêu cầu ngay sau hội nghị này, các đồng chí thành viên Tiểu ban phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công để cuộc diễn tập diễn ra đạt kết quả cao nhất.

Hữu Phước

  • Từ khóa
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3

3 vòng hiệp thương với 5 bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 là giai đoạn hết sức quan trọng để lựa chọn nhân sự ứng cử.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...