Chỉ thị 21 về bảo vệ cơ quan, đơn vị và mục tiêu

Thứ 7, 23.08.2014 | 14:12:40
626 lượt xem

Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Thái Bình về công tác bảo vệ cơ quan, đơn vị và công tác bảo vệ mục tiêu trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3

3 vòng hiệp thương với 5 bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 là giai đoạn hết sức quan trọng để lựa chọn nhân sự ứng cử.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...