Chỉ thị 21 về bảo vệ cơ quan, đơn vị và mục tiêu

Thứ 7, 23.08.2014 | 14:12:40
605 lượt xem

Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Thái Bình về công tác bảo vệ cơ quan, đơn vị và công tác bảo vệ mục tiêu trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...