Triển khai thực hiện Nghị quyết TW 9 cho cán bộ trong lực lượng vũ trang tỉnh

Thứ 5, 07.08.2014 | 15:45:21
859 lượt xem

Sáng ngày 7/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 9 (Khóa XI) cho các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Trong 01 ngày, lớp học được nghiên cứu 2 chuyên đề: Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; các Kết luận và vấn đề được định hướng tại Hội nghị TW 9 (khóa XI): Quy định về bầu cử trong Đảng, định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII; lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên là lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Ngoài ra, lớp học cũng được quán triệt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế” và Chỉ thị 380 của Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thời gian tiếp theo, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai học Nghị quyết TW 9 (Khóa XI) tới 100% cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng. Từ đó, tham gia xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại các đảng bộ, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả.

  CTV

 

  • Từ khóa
Người cách ly COVID-19 và vùng có dịch thực hiện bỏ phiếu như thế nào?
Người cách ly COVID-19 và vùng có dịch thực hiện bỏ phiếu như thế nào?

Hội đồng bầu cử quốc gia vừa có văn bản do Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ ký gửi Ủy ban bầu cử ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...