Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm

Thứ 4, 30.07.2014 | 16:55:52
1,398 lượt xem

Chiều ngày 30/7, Ban Chỉ đạo của tỉnh về thực hiện thông báo Kết luận 94 tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2014, Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và chống các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu, làm tốt định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện Kết luận 94 còn bộc lộ một số hạn chế: Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đôi lúc chưa đồng bộ, kịp thời. Chưa có nhiều bài viết chuyên sâu đấu tranh, phản bác những âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền, triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục thực hiện những vấn đề đã được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa; làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Chủ động giải quyết tốt các vấn đề bất cập mới nảy sinh ngay từ cơ sở.

                                                                    Hữu Phước

  • Từ khóa
Người cách ly COVID-19 và vùng có dịch thực hiện bỏ phiếu như thế nào?
Người cách ly COVID-19 và vùng có dịch thực hiện bỏ phiếu như thế nào?

Hội đồng bầu cử quốc gia vừa có văn bản do Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ ký gửi Ủy ban bầu cử ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...