Xác định rõ trách nhiệm trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thứ 7, 26.07.2014 | 14:18:55
698 lượt xem

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (TKQT HCLS) từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, ngày 7-12-2013, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 214/2013/TT-BQP hướng dẫn về công tác TKQT HCLS, trong đó xác định rõ trách nhiệm từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc quản lý, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đáp ứng nhu cầu của nhiều bạn đọc, Báo Quân đội nhân dân xin giới thiệu một số điểm mới xung quanh vấn đề nêu trên.

Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Theo Đại tá Đặng Quang Huy, cán bộ Phòng Thương binh-Liệt sĩ, Người có công, Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) thì theo Quyết định 1237, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Quốc phòng chủ trì quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án TKQT HCLS từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, thể hiện sự thống nhất, sát thực tiễn việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã ban hành thông tư hướng dẫn xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, đơn vị, địa phương trong việc thu thập, rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Tất cả nguồn dữ liệu trên do Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) tổng hợp xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tiến hành chuyển giao, hướng dẫn sử dụng hệ cơ sở dữ liệu để các cơ quan, đơn vị, địa phương khai thác, phục vụ công tác TKQT HCLS và giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh. 

Cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K72, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Cam-pu-chia. (Ảnh: Huy Chung)

 Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Thông tư của Bộ Quốc phòng chỉ rõ: Các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền rà soát, thống kê, hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách liệt sĩ và những thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ thuộc bộ, ngành, địa phương; cung cấp cho các đơn vị quân đội khi có yêu cầu để thống nhất quản lý và tổ chức TKQT HCLS. Các đơn vị quân đội từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên, địa phương từ cấp xã trở lên tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; rà soát, thống kê, bổ sung những thông tin còn thiếu; so sánh, đối chiếu, hoàn chỉnh danh sách liệt sĩ, xác định nơi an táng ban đầu, hoàn chỉnh sơ đồ mộ liệt sĩ.

Đối với việc cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định: Tổ chức, cá nhân có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng chuyên trách TKQT HCLS và cơ quan thông tấn, báo chí phục vụ công tác TKQT HCLS. Nội dung cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ bao gồm: Cơ sở nguồn tin; vị trí, số lượng mộ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí và các đặc điểm khác có liên quan (nếu có). Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do những tổ chức, cá nhân cung cấp. Khi xác định được yếu tố cần thiết, có tính xác thực, cung cấp cho lực lượng TKQT HCLS.

Tuy nhiên, theo Trung tá Nguyễn Ngọc Ánh, Trưởng ban Chính sách, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước thì để việc thu thập thông tin hiệu quả, làm cơ sở xây dựng hệ thống dữ liệu, các cấp, các ngành phải tranh thủ tối đa nguồn tin từ các CCB, ban liên lạc chiến đấu ở các đơn vị, từ đó kết hợp thông tin từ những nguồn khác như: Hồ sơ lưu trữ ở đơn vị; người dân cung cấp… nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Lập bản đồ và hệ thông tin địa lý tìm kiếm, quy tập HCLS

Khi có hệ thống cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, một trong những nội dung quan trọng theo Thông tư của Bộ Quốc phòng là lập bản đồ TKQT HCLS và hệ thông tin địa lý TKQT HCLS. Theo Đại tá Đặng Quang Huy thì việc lập bản đồ phản ánh kết quả công tác TKQT HCLS như: Khu vực có an táng liệt sĩ đã tổ chức tìm kiếm, quy tập xong; khu vực có thông tin, đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa hết, cần phải tìm kiếm, quy tập tiếp; khu vực có thông tin an táng liệt sĩ nhưng chưa rõ vị trí cụ thể; khu vực chưa tìm TKQT...

Cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K72, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước trên đường đi tìm mộ liệt sĩ. (Ảnh: Huy Chung)

 Về trình tự, trách nhiệm lập bản đồ TKQT HCLS, Thông tư của Bộ Quốc phòng nêu rõ: Cơ quan quân sự địa phương các cấp chủ trì, giúp UBND tiếp nhận, xử lý thông tin; khảo sát, xác minh, kết luận những nội dung trong bản đồ; tổ chức hội nghị liên ngành từng cấp, do chủ tịch UBND chủ trì, thành phần gồm: Quân sự, công an, CCB, lao động-thương binh và xã hội, người cao tuổi và thành phần khác do chủ tịch UBND quy định, kết luận những nội dung của bản đồ; trên cơ sở đó, cơ quan quân sự địa phương các cấp chủ trì, giúp UBND tổng hợp, lập bản đồ TKQT HCLS của địa phương. Hằng năm, chủ tịch UBND các cấp chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung bản đồ TKQT HCLS theo kết quả đã thực hiện. Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) chủ trì, phối hợp với Cục Bản đồ (Bộ Tổng tham mưu) hướng dẫn về nghiệp vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS. Trên cơ sở bản đồ TKQT HCLS và thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tổ chức, cá nhân và địa phương cung cấp, rà soát, đối chiếu, phân loại, tổng hợp xây dựng hệ thông tin địa lý phục vụ quản lý, TKQT HCLS trong phạm vi toàn quốc.

Đánh giá về ý nghĩa việc lập bản đồ và hệ thông tin địa lý TKQT HCLS Đại tá Lê Quốc Hải, Trưởng phòng Chính sách Quân khu 2 nói: “Việc lập bản đồ sẽ xác định rõ địa bàn nào còn mộ liệt sĩ, thông tin về liệt sĩ, từ đó có thể kết luận địa bàn hoặc tập trung lực lượng tìm kiếm ở khu vực còn nhiều mộ liệt sĩ chưa được quy tập. Tuy nhiên, đây là việc làm lâu dài, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, triển khai nghiêm túc, có như vậy  mới hoàn chỉnh được việc lập bản đồ, góp phần đẩy nhanh quá trình TKQT HCLS".

Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ, việc Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 214/2013/TT-BQP không những xác định cụ thể trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương đối với công tác TKQT HCLS, mà còn góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ, đồng thời chủ động ngăn chặn những việc làm không đúng trong xã hội lợi dụng công tác TKQT HCLS để trục lợi, gây dư luận xấu trong xã hội.

DUY THÀNH  

Theo: qdnd.vn

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...