Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 5, 24.07.2014 | 11:17:01
1,380 lượt xem

Sáng ngày 24/7, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05/2012/CT-TTg ngày 21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới. Đại tá Lê Vân - Phó cục trưởng Cục An toàn 3, A83, Bộ Công an dự Hội nghị.

 

 Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05/2012/CT-TTg, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh Thái Bình đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn ngày càng hoàn thiện; công tác quản lí Nhà nước về bảo vệ bí mật trong tình hình mới được tăng cường; công tác phòng chống hoạt động thu thập bí mật Nhà nước, phá hoại nội bộ được triển khai đồng bộ, phát huy tốt tác dụng, hiệu quả góp phần giữ vững an ninh nội bộ, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước cũng còn bộc lộ những hạn chế cần sớm được khắc phục như: Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, sâu rộng; hình thức chưa đa dạng, phong phú, hấp dẫn; nhận thức của 1 số cán bộ, đảng viên và lãnh đạo cơ quan đơn vị về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước chưa đầy đủ, toàn diện, chưa thấy trách nhiệm của mình, còn có biểu hiện chủ quan, sơ hở, mất cảnh giác; công tác tự kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh của thủ trưởng cơ quan đơn chưa thường xuyên nên các vi phạm còn để kéo dài, chậm được khắc phục.

  Duy Huy

  • Từ khóa
Tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội
Tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội

Sáng 6/5, tại huyện Hưng Hà, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tỉnh Thái Bình thuộc đơn vị bầu cử số 1 có buổi tiếp xúc cử tri để tiến hành quyền vận động bầu cử, trình...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...