Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh năm 2014

Thứ 2, 14.07.2014 | 15:40:28
638 lượt xem

220 đồng chí là Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường PTTH, Trung tâm GDTX; Trưởng, phó các phòng, khoa thuộc các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2014 do Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh (HĐGDQP&AN) tỉnh tổ chức. Đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐGDQP&AN tỉnh dự và chỉ đạo khai mạc lớp học.

 Trong 5 ngày, học viên tập trung nghiên cứu các nội dung về: chiến tranh nhân dân trong tình hình mới, phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Phương pháp làm tham mưu trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Hoạt động tác chiến của LLVT địa phương trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện. Xây dựng, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh - chính trị trên địa bàn. 

Lớp học nhằm củng cố kiến thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, huyện đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với Thế trận chiến tranh nhân dân ngày một vững chắc. 

CTV 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...