Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2014

Thứ 6, 11.07.2014 | 16:52:45
791 lượt xem

Sáng ngày 11/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Huỳnh Phong Tranh - Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị.

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Điểm cầu Thái Bình

6 tháng đầu năm, toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn 3.399 cuộc thanh tra hành chính và trên 85.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 391.000 tổ chức cá nhân. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư,  giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm tăng 26%; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại công dân 56,2 tỷ đồng, 81,3 ha đất, bảo vệ quyền lợi cho 1.233 người. Ngành thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện giải pháp phòng ngừa, phát hiện xử lý tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra.

6 tháng đầu năm, Thanh tra Thái Bình triển khai 98 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 157 lượt đơn vị, phát hiện sai phạm kinh tế 32,3 tỷ đồng; tiếp nhận, giải quyết 1.000 đơn thư khiếu nại tố cáo, phát hiện sai phạm 393 triệu đồng, trả lại cho công dân 71 triệu đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 322 triệu đồng, xử lý kỷ luật 8 cán bộ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Phong Tranh - Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những nguyên nhân còn tồn tại về chất lượng các cuộc thanh tra, công tác phòng chống tham nhũng, tổ chức bộ máy ngành thanh tra. Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đề cập rõ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm mà ngành thanh tra triển khai thực hiện, tăng cường kiểm tra chuyên đề diện rộng, đẩy mạnh giám sát thẩm định, đôn đốc kết luận sau thanh tra, xây dựng định hướng thanh tra đến năm 2015.

Linh Hạnh

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...