Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thứ 6, 11.07.2014 | 14:22:35
565 lượt xem

Sáng ngày 11/7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

 Đến thời điểm này, cả nước có trên 1.140.000 liệt sĩ, trong đó đã quy tập được 900.000 hài cốt về các nghĩa trang và hiện còn trên 214.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Nhằm góp phần tham gia Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Chính phủ và đẩy nhanh nhiệm vụ giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, ngày 22/3/2010, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị 07 về “giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”. Sau 4 năm thực hiện, cả nước có trên 131.000 phiếu cung cấp thông tin giải mã, với gần 209.000 thông tin giải mã, kết quả có 36.959 thông tin về liệt sĩ.

 Tại Thái Bình, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có trên 26.800 thông tin giải mã, trong đó 3.737 thông tin về liệt sĩ. Thái Bình là địa phương có số lượng thông tin về liệt sĩ nhiều nhất cả nước. Đây là những tài liệu thông tin quý giá để các đơn vị điều chỉnh, bổ sung vào biên niên sự kiện, lịch sử của đơn vị; là cơ sở để các đơn vị và cơ quan chức năng giải quyết những chính sách tồn đọng sau chiến tranh. Mục đích đến năm 2020 cả nước cơ bản tìm kiếm và có đầy đủ thông tin về các liệt sĩ.

 

PV

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...