Thường trực Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Thứ 2, 07.07.2014 | 15:24:38
803 lượt xem

Sáng ngày 7/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy dự Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2014, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, mặt trận Tổ quốc các đoàn thể đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng đạt kết quả khá toàn diện. An ninh - chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện và bước đầu có chuyển biến. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Các ngành trong Khối Nội chính đã chủ động nắm vững, kiểm soát tình hình tại các địa bàn trọng điểm. Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền có chủ trương xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh tư tưởng, văn hóa, kinh tế, an ninh trên tuyến biên giới biển và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phát hiện, xử lý kịp thời và đấu tranh, trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.

Tại Hội nghị đã triển khai quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các Ban  UBKT Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên nhất là người đứng đầu. Rà soát, phân loại, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo, đặc biệt là các vụ việc nổi cộm, kéo dài. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong Khối Nội chính. Đẩy mạnh công tác giám sát phòng chống tham nhũng ở các địa phương, đơn vị và trong các cơ quan bảo vệ pháp luật. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, vụ việc phức tạp mới phát sinh ngay từ cơ sở.                                                                           

                                                                                  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...