Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

Thứ 4, 25.06.2014 | 17:50:46
807 lượt xem

Công an huyện Đông Hưng tổ chức tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, chủ tịch các xã, thị trấn .

 Các thành viên lớp tập huấn được truyền đạt một số nội dung về: thực trạng cháy nổ trên địa bàn tỉnh những năm qua; một số điều cơ bản của Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn trong việc tổ chức điều hành, chỉ đạo các hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong phạm vi địa bàn quản lý; cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn; phương pháp bảo quản, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

 

  Các học viên chứng kiến diễn tập tình huống cứu người trong đám cháy bằng thang, cứu người trong đám cháy bằng dây của hoạt động cứu hộ, cứu nạn. Cấu tạo, tính năng, cách sử dụng các phương tiện chữa cháy và các tình huống trong hoạt động cứu hộ, cứu nạn.

 

   CTV

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...