Giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thứ 2, 08.03.2021 | 00:00:00
215 lượt xem

Sáng 8/3, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của cơ quan UBND tỉnh Thái Bình.

Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của UBND tỉnh Thái Bình

Theo thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, cơ quan UBND tỉnh Thái Bình được giới thiệu 1 đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 2 đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Biểu quyết tại Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành các bước và quy trình theo quy định. Trên cơ sở các căn cứ, điều kiện, tiêu chuẩn, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết giới thiệu 2 đồng chí tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa 17 nhiệm kỳ 2021 – 2026, giới thiệu 1 đồng chí tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, nếu các đồng chí được giới thiệu trúng cử sẽ phát huy cao nhất năng lực hiện có để thực hiện tốt nhiệm vụ và vai trò của người đại biểu dân cử, lắng nghe và truyền tải ý kiến kiến nghị của nhân dân trên diễn đàn Quốc hội và HĐND tỉnh Thái Bình, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các mong muốn và nguyện vọng của cử tri.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp

Nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn nữ đại biểu HĐND các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...