Ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy

Thứ 6, 05.03.2021 | 00:00:00
279 lượt xem

Chiều 5/3, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng chủ trì Hội nghị ký kết kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận năm 2021 giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Chương trình phối hợp về công tác dân vận năm 2021 giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp với trọng tâm là “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, chú trọng xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân. 

Hội nghị ký kết kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận năm 2021 giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy

Đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chương trình phối hợp sẽ nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó thực hiện tốt các nhiệm vụ khác. Đồng chí yêu cầu trên tinh thần kế hoạch đã ký kết, các cơ quan đơn vị thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có trách nhiệm trong quá trình phối hợp. 

Đồng chí mong muốn Ban dân vận Tỉnh ủy tổ chức thực hiện tốt chương trình, nhất là định hướng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng như bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các chương trình phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 đã đề ra, vấn đề cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở từng cơ quan đơn vị. Đồng chí cũng mong muốn Ban dân vận Tỉnh ủy nắm bắt và chia sẻ về tình hình dư luận cũng như những vấn đề mà người dân quan tâm, để UBND tỉnh có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cao Biền

  • Từ khóa
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp

Nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn nữ đại biểu HĐND các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...