HĐND huyện Thái Thụy tổng kết hoạt động của HĐND – UBND huyện nhiệm kỳ 20216 - 2021

Thứ 6, 05.03.2021 | 00:00:00
214 lượt xem

Chiều 5/3, HĐND huyện Thái Thụy tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất và tổng kết hoạt động của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã tới dự.

Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất và tổng kết hoạt động của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ vào các Báo cáo, Tờ trình của HĐND, UBND huyện Thái Thụy về việc đề nghị kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại kỳ họp này HĐND huyện Thái Thụy đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Bỏ phiếu kín tại Kỳ họp 

Sau khi triển khai đầy đủ các quy trình giới thiệu nhân sự, các đại biểu HĐND huyện Thái Thụy đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu đồng chí Nguyễn Văn Hóa - Phó bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy và đồng chí Phạm Văn Chung giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với số phiếu đạt tín nhiệm cao.

Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo kịp thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện

Tiếp đó HĐND huyện Thái Thụy đã đánh giá lại kết quả hoạt động của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Thái Thụy tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và năng lực của các đại biểu HĐND, hoạt động của HĐND đã phát huy tính độc lập, tự chủ của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương trong việc thảo luận và quyết định những vấn đề lớn ở địa phương. 

Việc tổ chức các kỳ họp, công tác giám sát, nhất là giám sát tại kỳ họp thông qua xem xét các báo cáo chất vấn, giám sát chuyên đề của HĐND ngày càng hiệu quả. Việc nắm bắt, chuyển tải và đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo kịp thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Lựa chọn, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kì 2021-2026
Lựa chọn, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kì 2021-2026

Chiều 17/4, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Hiệp thương lần III lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...