Lấy ý kiến đối với nhân sự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ 5, 04.03.2021 | 00:00:00
262 lượt xem

Sáng 4/3, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị cử tri nơi công tác lấy ý kiến đối với nhân sự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị cử tri nơi công tác lấy ý kiến đối với nhân sự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Liên đoàn Lao động tỉnh đã họp thống nhất người được ứng cử giới thiệu đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 . 

Qua thảo luận cử tri đều thống nhất các đồng chí được giới thiệu đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, xứng đáng đại diện cho Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia ứng cử đại biểu HĐND. Hội nghị đã tiến hành biểu quyết đồng ý các đồng chí tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tố Uyên

  • Từ khóa
Lựa chọn, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kì 2021-2026
Lựa chọn, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kì 2021-2026

Chiều 17/4, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Hiệp thương lần III lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...