Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh

Thứ 5, 04.03.2021 | 00:00:00
251 lượt xem

Chiều 4/3, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự kỳ họp.

Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh Thái Bình

Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, xem xét.quyết nghị 1 số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xã hội và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu bật mục đích, ý nghĩa; đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri toàn tỉnh, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, góp phần hoàn thành nội dung, chương trình đề ra theo đúng Luật định. 

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế, ngân sách, HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh dân chủ thảo luận và thống nhất thông qua các Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách tuyến đê I, xã Bình Thanh, Bình Định, Hồng Tiến, huyện Kiến Xương; Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp đường 219, đoạn qua xã Thanh Tân - Vũ Quý, huyện Kiến Xương; Dự án đầu tư nhà khám chữa bệnh, Trung tâm lọc máu, nhà cận lâm sàng, nhà hành chính và các hạng mục phụ trợ thiết yếu trên khu đất mở rộng Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải.

Thông qua quy định mức chi, thời gian hưởng hỗ trợ phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Thái Bình; phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình; Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021; Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021. Cơ bản thống nhất về kết quả, cũng như nhiệm vụ, giải pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian tới. 

 HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế -Ngân sách, HĐND tỉnh, Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trịnh Quang Hiệp, do chuyển vị trí công tác. Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đồng chí chuyển công tác và mới nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí. Tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả: ông Hà Tiến Thăng - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ông Phí Ngọc Thành -Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và xã hội; Ông Phạm Quang Hòa - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; ông Trịnh Quang Hiệp - Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.  

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình

Phát biểu bế mạc, Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện tốt 5 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả đồng bộ các chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước và của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp này.

Về công tác chuẩn bị cho cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh. 

Video: 30421_OTHANH.mp4

 Thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu mỗi cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, đoàn kết, sáng tạo, chung sức, đồng lòng có những giải pháp ứng phó hiệu quả với các tình huống cấp bách có thể xảy ra; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp

Nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn nữ đại biểu HĐND các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...