Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh

Thứ 4, 24.02.2021 | 00:00:00
384 lượt xem

Chiều 24/2, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế và Các khu công nghiệp tỉnh về các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển Khu kinh tế Thái Bình thời gian tới. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh. 1 số sở

Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế và Các khu công nghiệp tỉnh

Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về mục tiêu thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế và Các Khu công nghiệp tỉnh phấn đấu trong năm 2021 sẽ hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế, quy hoạch phân khu các khu chức năng được lựa chọn thí điểm. Sớm bàn giao mặt bằng các dự án Khu công nghiệp Liên Hà Thái, Khu công nghiệp Tiền Hải, Khu công nghiệp Cầu Nghìn cho nhà đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Phấn đấu năm 2021 thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế và các khu công nghiệp khoảng 800 triệu USD, đến năm 2025 đạt khoảng 5 tỷ USD; Gía trị sản xuất công nghiệp tăng 14% trở lên, giá trị xuất khẩu tăng 15% trở lên, nộp ngân sách tăng từ 10-12% trở lên so với năm 2020, tạo việc làm mới cho từ 5.500 lao động trở lên. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người trong Khu kinh tế đạt từ 130-135 triệu/người/năm, bằng 1,5 lần so với mức bình quân chung của tỉnh. 

Để thực hiện các mục tiêu trên, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh đề nghị tỉnh tiếp tục tạo điều kiện và hỗ trợ Ban 1 số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch để phát triển Khu kinh tế, tăng cường và bổ sung thêm biến chế và nhân lực có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, xây dựng và trang bị thiết bị, hệ thống cơ sở vật chất để Ban thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến, kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ rõ những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung, phát triển Khu kinh tế Thái Bình nói riêng và thu hút đầu tư vào tỉnh thời gian qua. Trên cơ sở đó là kinh nghiệm hết sức quý báu để tỉnh đề ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả hơn trong phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư thời gian tới. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh: Xây dựng và Phát triển Khu kinh tế Thái Bình là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn hiện nay.

Video: 22421_OHAI1.mp4

 Đồng chí cho rằng cần phải xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó có Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh là rất quan trọng, để trên cơ sở đó, các đơn vị, địa phương mới phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đặt ra trong phát triển Khu kinh tế Thái Bình. Đồng thời phải xác định rõ những nhiệm vụ trên thì mới làm cơ sở để hoàn chỉnh việc bổ sung quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí cũng gợi mở 1 số nội dung để trên cơ sở đó, các sở ngành của tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh Về lộ trình xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình.

Video: 22421_OHAI2.mp4

Đồng chí nhấn mạnh: Bên cạnh phát triển các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế thì tiếp tục quan tâm phát triển các loại hình thiết chế khác 1 cách đồng bộ, toàn diện. Đồng thời cần có sự sáng tạo, ý tưởng táo bạo, mạnh dạn để tạo bước đột phá hiệu quả trong xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình. 

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh cần tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ. Mạnh dạn nhận những đầu mối là trung tâm giải quyết các nhu cầu của nhà đầu tư. Tiếp tục điều phối lực lượng hiệu quả, hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh cần nâng cao hơn nữa năng lực trong xúc tiến đầu tư 1 cách bài bản, chuyên nghiệp. Các sở ngành của tỉnh và 2 huyện Thái Thụy, Tiền Hải dựa trên lĩnh vực, địa bàn quản lý tiếp tục phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ, tham mưu giúp tỉnh trong xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình theo đúng các kế hoạch đã đặt ra trong thời gian tới.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Lựa chọn, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kì 2021-2026
Lựa chọn, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kì 2021-2026

Chiều 17/4, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Hiệp thương lần III lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...