1587 đại biểu dự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII

Thứ 2, 25.01.2021 | 11:28:44
265 lượt xem

Hôm nay 25/1, Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức diễn ra tại thủ đô Hà Nội. 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong cả nước sẽ chính thức dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Số lượng đại biểu dự Đại hội XIII tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng Toàn quốc. Đại biểu dự đại hội cao nhất là 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi.

Đại hội đại biểu Đảng Toàn quốc lần thứ XIII được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trông đợi sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ công cuộc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện khát vọng phát triển nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trước đại hội, mọi công tác chuẩn bị, đặc biệt là chuẩn bị về dự thảo văn kiện và nhân sự được tiến hành chu đáo, bài bản, chặt chẽ - Đây chính là những cơ sở để tin tưởng Đại hội  Đảng XIII sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong đợi, kì vọng của nhân dân cả nước. 

Sáng 25/1, sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng - liệt sĩ, các đại biểu dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thông qua chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử...

Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn, nghiên cứu các tài liệu Đại hội, gồm báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII…

Sáng mai (26/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc.

Đại biểu khách mời có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức Quốc tế trong đoàn ngoại giao. Ngoài ra còn có các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ… tiêu biểu.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội tiến hành thảo luận, thông qua: Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội lần thứ XIII.

Theo chương trình, Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc đến ngày 2/2/2021.

Thaibinhtv.vn sẽ liên tục thông tin chính xác nhất, kịp thời nhất về những ngày làm việc của Đại hội lần thứ XIII của Đảng

PV tổng hợp

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...