Công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình

Thứ 5, 21.01.2021 | 15:17:43
222 lượt xem

Ngay sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận -Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Theo đó, Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 26 thành viên do đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo. Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 30 thành viên do đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, bầu cử là ngày hội của toàn dân, trách nhiệm tổ chức và tiến hành thành công cuộc bầu cử không chỉ của các cơ quan liên quan mà còn của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Đồng chí yêu cầu mỗi thành viên Ban chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử tỉnh phải xác định rõ vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình tham gia chỉ đạo và tổ chức bầu cử có chất lượng nhất. Ngay sau hội nghị hôm nay, Ban Thường vụ các Huyện ủy Thành ủy phải nghiên cứu, khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo và Ban bầu cử trên địa bàn cấp huyện. 

Video: 12121_OHAI1.mp4

 Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tất cả các đầu mối liên quan phải khẩn trương tham mưu cho các cơ quan chỉ đạo chuẩn bị tốt mọi mặt cho công tác triển khai bầu cử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hiệp thương bầu cử.

Cao Biền

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...