Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021

Thứ 3, 19.01.2021 | 09:06:45
134 lượt xem

Sáng 19/01/2021, Huyện ủy Tiền Hải đã tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021. Đồng chí Phạm Văn Tuân - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tới dự.

Năm 2020, Huyện ủy Tiền Hải đã triển khai đồng bộ các giải pháp công tác xây dựng Đảng. Huyện ủy đã ban hành 14 kế hoạch tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Chất lượng sinh hoạt, sức chiến đấu trong các chi bộ cơ sở không ngừng được nâng lên. 

Việc điều động, bổ nhiệm và sắp xếp cán bộ sau đại hội Đảng cấp cơ sở được thực hiện kịp thời. Trong năm đã kết nạp và chuyển Đảng chính thức cho trên 240 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, việc xử lý các tổ chức Đảng, đảng viên sai phạm đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch. Đã xử lý cho ra khỏi Đảng 34 trường hợp, trong đó cho rút 8 trường hợp, xóa tên 26 trường hợp. 

Tại hội nghị, Huyện ủy Tiền Hải đã thảo luận và đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng năm 2021.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...