Tích cực nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị

Thứ 6, 04.12.2020 | 16:46:16
159 lượt xem

Sáng nay, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt  của tỉnh

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Quốc Cường, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nêu rõ mục đích, ý nghĩa của lớp tập huấn. Yêu cầu các học viên nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thu được nhiều kiến thức chuyên môn bổ ích, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn của địa phương, đơn vị mình, tích cực nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội nghị 

Ngay sau lớp tập huấn, trên cương vị công tác của mình, đặc biệt là về phân cấp quản lý công tác cán bộ, các ngành, địa phương chủ động mở các lớp quán triệt, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp của cấp mình quản lý. 

5 chuyên đề hữu ích được trao đổi, truyền đạt tại lớp tập huấn gồm: Những vấn đề cơ bản về nội chính và công tác nội chính; tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng; mục tiêu quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tình hình, kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua; Chiến lược cải cách tư pháp, quá trình triển khai thực hiện và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Quy định người đứng đầu cấp ủy tiếp dân để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên.

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...