Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng

Thứ 6, 04.12.2020 | 10:31:25
144 lượt xem

Sáng nay, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt 5 chuyên đề gồm: Những vấn đề cơ bản về nội chính và công tác nội chính; tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng; mục tiêu quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tình hình, kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua; Chiến lược cải cách tư pháp, quá trình triển khai thực hiện và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Quy định người đứng đầu cấp ủy tiếp dân để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên. 

Lớp tập huấn với mục đích là kịp thời bổ sung lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...