Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình thảo luận một số nội dung quan trọng

Thứ 5, 03.12.2020 | 18:00:30
192 lượt xem

Chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình tổ chức kỳ họp thứ 2 thảo luận về Dự thảo quy chế làm việc và chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Chủ trì kỳ họp có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình tổ chức kỳ họp thứ 2 thảo luận một số nội dung quan trọng

Tại kỳ họp thứ 2, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021. Trong đó nhấn mạnh: Năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid 19 nhưng tỉnh Thái Bình đã đoàn kết, nỗ lực, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tăng cường, kinh tế có bước phục hồi và phát triển, GRDP năm 2020 ước tăng 3,23% so với năm 2019, tổng giá trị sản xuất ước tăng 1,8%, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản duy trì ổn định, vượt kế hoạch đề ra, xây dựng NTM đạt kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp dù ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 nhưng từng bước được phục hồi và phát triển trở lại. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp được chú trọng, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2020, tỉnh Thái Bình đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021 để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX vào cuộc sống, tạo ra bước chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực.

Video: 120320_OTHANH3.mp4

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận về các kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KTXH năm 2021; Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021; Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020, kế hoạch năm 2021; Dự thảo quy chế làm việc và chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX và chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận tại kỳ họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh: Năm 2020, dù gặp rất nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid 19 nhưng tỉnh Thái Bình đạt rất nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực cũng như phòng chống dịch bệnh. Điều đó cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của tỉnh, tinh thần đoàn kết, nỗ lực, đồng lòng, sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Video: 120320_OHAI1.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu 1 số tồn tại, hạn chế, khó khăn cần phải được khắc phục trong thời gian tới như: chưa có sự sâu sát, kịp thời trong hỗ trợ, động viên các doanh nghiệp phát triển sản xuất; vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm; chưa giải quyết thấu đáo ý kiến nguyện vọng của nhân dân dẫn đến 1 số vụ việc khiếu kiện kéo dài,…

Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ngành, địa phương, đơn vị phải thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, phải thực hiện thật tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Video: 120320_OHAI2.mp4

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương phải bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã được đề ra, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Phải cụ thể hóa thành các chương trình hành động thành các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, để triển khai thực hiện hiệu quả.

Video: 120320_OHAI3.mp4

 Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, tiếp tục rà soát và xác định rõ những vấn đề tồn đọng, khó khăn để có giải pháp giải quyết dứt điểm. Phấn đấu đẩy nhanh tiến trình các nhiệm vụ phát triển KTXH, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ đầu nhiệm kỳ với sức bật, đột phá mới để đạt hiệu quả cao nhất. Tập trung đổi mới lề lối, phong cách làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn để hướng đến các mục tiêu chung. Dồn toàn lực cho các dự án trọng điểm, chương trình chủ lực, trọng tâm, có tính đột phá cho sự phát triển của tỉnh thời gian tới.

Video: 120320_OHAI4.mp4

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục tập trung kiện toàn các tổ chức đảng, hệ thống chính trị theo phương án đã được phê duyệt sau đại hội, để các tổ chức, cơ quan, đơn vị yên tâm, tập trung, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ. Chuẩn bị mọi mặt chu đáo cho các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt như: công tác tuyển quân, chuẩn bị cho năm mới và tết Nguyên đán 2021, công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...