Bàn các nội dung về Dự thảo quy chế làm việc và chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

Thứ 4, 02.12.2020 | 17:21:47
219 lượt xem

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tiếp tục kỳ họp thứ 4, bàn các nội dung về Dự thảo quy chế làm việc và chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp kỳ thứ 4

Tại hội nghị các đại biểu thảo luận, đóng góp thêm một số ý kiến vào Dự thảo quy chế làm việc và chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung vào các nội dung nhằm đảm bảo sát với nhiệm vụ, thẩm quyền, nêu cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, sát tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới. Ngoài ra, các đại biểu còn tập trung đóng góp ý kiến vào Dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX và chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu về Quy chế làm việc và chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh: Quy chế làm việc và chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX là nội dung rất quan trọng, chi phối tất cả mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ của Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ này. Đây cũng là bước đầu tiên để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX.

Đặc biệt, với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong Nghị quyết thì cần được cụ thể hóa thành chương trình làm việc toàn khóa với nội dung cụ thể, thời gian phù hợp và phân công rõ ràng. Đồng thời là cơ sở và căn cứ để Ban Thường vụ Tỉnh ủy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện trọn vẹn các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Mặt khác, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể giao cho từng đầu mối, cơ quan, ban ngành từng cấp. Từ đó, mỗi cơ quan, ban ngành xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình để chủ động trong xây dựng các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành để làm cơ sở và căn cứ triển khai thực hiện.

Video: 120220_OHAI11.mp4

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Dự thảo các Quy chế về cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Các ý kiến đóng góp của các đại biểu đã góp phần làm rõ, đầy đủ, khoa học và chặt chẽ hơn nội dung trong dự thảo các Quy chế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung, chương trình liên quan đến các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX chưa được đề cập đến trong dự thảo các quy chế. Vì vậy, thường trực Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung, phấn đấu hoàn thành vào giữa tháng 12/2020 để ban hành.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất với Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục rà soát để đảm bảo tổ chức lực lượng dân quân tự vệ chặt chẽ, phát huy tốt vai trò của lực lượng này trong giai đoạn hiện nay. 

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...