Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đánh giá tình hình KTXH năm 2020, bàn các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021

Thứ 3, 01.12.2020 | 10:37:13
236 lượt xem

Sáng 1-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức kỳ họp thứ 4 đánh giá về tình hình KTXH năm 2020, bàn các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 và 1 số nội dung quan trọng khác. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo 1 số sở ngành

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị đánh giá về tình hình KTXH năm 2020, bàn các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021

Phát biểu mở đầu hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh: Năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, Thái Bình đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển KTXH. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu chủ yếu của năm 2021. Nhất là trong năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Vì vậy, trên từng lĩnh vực quản lý của ngành mình, các đơn vị nghiên cứu tham mưu giúp tỉnh đề ra các kế hoạch, giải pháp cụ thể làm nền tảng thực hiện thắng lợi các nội dung mà Nghị quyết đã đặt ra.

Theo dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2020 trong điều kiện có nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới… Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và đạt kết quả tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước đạt gần 53.400 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm 2019. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng khá; xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. 

Đến nay,100% số xã được công nhận xã nông thôn mới, 7 huyện được công nhận huyện đạt chuẩn NTM, có 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sản xuất công nghiệp, các ngành dịch vụ đều bị ảnh hưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 0,5% so với năm 2019. Đến nay, các hoạt động thương mại, dịch vụ đã từng bước phục hồi. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa duy trì ổn định và ngày càng được nâng cao. An ninh quốc phòng, trật tự ATXH được giữ vững.

Báo cáo cũng chỉ rõ 1 số hạn chế, khó khăn, nhất là đại dịch Covid19 đã tác động tiêu cực lên mọi mặt đời sống và trên tất cả các lĩnh vực nên nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội tăng trưởng thấp. Nhất là ở các ngành, lĩnh vực như: công nghiệp, thương mại dịch vụ, thu ngân sách,…Trên cơ sở đó, các đại biểu tại hội nghị tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế và bàn các giải pháp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH của năm 2021.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...