Giao ban trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ 2, 30.11.2020 | 16:48:41
219 lượt xem

Chiều 30-11, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tổ chức TW chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tổ chức TW chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thời gian qua toàn ngành tổ chức, xây dựng Đảng đã tham mưu với cấp ủy cùng cấp tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2021 bảo đảm tiến độ và chất lượng. Kịp thời bố trí sắp xếp, kiện toàn các chức danh chủ chốt sau đại hội Đảng các cấp gắn với việc chuẩn bị nhân sự bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. 

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị và phát biểu tham luận

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tuân nhấn mạnh, thời gian qua Ban tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình đã tham mưu hoàn thiện các nội dung chương trình hội nghị Ban chấp hành, tổng kết công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng, tiến độ. 

11 tháng đã tham mưu nhiều lượt cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp ủy các cấp. Đặc biệt là việc thẩm định các nhân sự thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý đảm bảo đúng quy định, quy trình công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh.

 Kết luận, đồng chí Trưởng ban Tổ chức TW đề nghị toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng cần quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần các kết luận của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước tại hội nghị cán bộ toàn quốc năm 2020. Chuẩn bị tốt các nội dung trình hội nghị TW XIV gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Rà soát hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2020 của cấp ủy các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết TW về công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng./.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...