Tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại

Thứ 6, 27.11.2020 | 18:52:26
173 lượt xem

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại của Đảng ta trong tình hình mới, chiều nay, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho cán bộ làm công tác đối ngoại tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị.

Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho cán bộ làm công tác đối ngoại tại địa phương

Các đại biểu được cập nhật thông tin về tình hình thế giới, khu vực; phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại trong bối cảnh hiện nay và kết quả công tác đối ngoại Đảng 10 tháng năm 2020; Những vấn đề còn vướng mắc khi triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác đối ngoại trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp và đề xuất các phương án giải quyết. 

Tham dự Tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại tại điểm cầu Thái Bình 

Tập trung thảo luận, trao đổi, cách thức triển khai thực hiện Hướng dẫn số 06 ngày 29/6/2020 của Ban Đối ngoại Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể thực hiện Quy định về Lễ tân Đối ngoại Đảng ban hành theo Quy định số 02 ngày 18/7/2018 của Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện các quy định mới liên quan đến công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế. Một  số nội dung cụ thể thực hiện quy định về lễ tân đối ngoại Đảng. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...