UBND tỉnh Thái Bình làm việc với đoàn giám sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thứ 6, 27.11.2020 | 11:43:48
151 lượt xem

Sáng 27-11, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn giám sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn làm trưởng đoàn về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và an toàn vệ sinh lao động.

UBND tỉnh Thái Bình tiếp và làm việc với đoàn giám sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tiến hành rà soát, cụ thể hóa kịp thời các chính sách, pháp luật mới ban hành về bảo vệ môi trường của Trung ương vào thực tiễn của tỉnh, bảo đảm các văn bản được cụ thể hóa sát thực tế và khả thi. 

Đoàn giám sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn làm trưởng đoàn nghe UBND tỉnh báo cáo

Kết quả kiểm tra thực tế các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp cho thấy, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường từ 90 – 95%. Công tác quản lý chất thải nguy hại có nhiều chuyển biến đáng kể. Liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, hầu hết các doanh nghiệp đã rà soát và lập hệ thống nội quy, quy trình hướng dẫn thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, quan tâm thực hiện các chế độ bảo hộ lao động cho người lao động, đầu tư cải thiện điều kiện làm việc. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp vừa và nhỏ do điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn chưa thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động được tỉnh Thái Bình thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2017 – 2019, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và huyện đã tổ chức thanh tra, kiểm tra hơn 300 cuộc, chỉ ra gần 4.000 tồn tại, xử phạt trên 300 hành vi vi phạm với số tiền trên 1,2 tỷ đồng./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...