Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về xây dựng chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt

Thứ 5, 26.11.2020 | 18:39:57
212 lượt xem

Với chuyên đề về Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong điều kiện hiện nay và chuyên đề về Cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình quản lý sẽ vận dụng sáng tạo những kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác.

Tới dự có đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về xây dựng chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới dự

Các đại biểu được Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Nguyên giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề về Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong điều kiện hiện nay. Trong đó nhấn mạnh những kết quả đạt được trong công cuộc chỉnh đốn Đảng thời gian qua. Đồng thời cũng chỉ rõ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới. Nhất là trong đấu tranh phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, sự phai nhạt lý tưởng, xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội và sự chống phá, gây chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch. 

Chuyên đề tập trung nêu các giải pháp khắc phục các tình trạng trên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI giới thiệu về chuyên đề 2

Về chuyên đề: Cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và một số gợi ý với tỉnh Thái Bình, các đại biểu được Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI giới thiệu. Trong đó nhấn mạnh, để thực hiện được các mục tiêu trên thì Thái Bình cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự chuyển biến trong nhận thức, hành động, thái độ phục vụ của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ công chức đối với người dân, doanh nghiệp theo hướng cùng đồng hành và cùng chia sẻ. Quyết liệt hơn nữa trong cải cách hành chính 1 cách thực chất, hiệu quả, nhất là đối với các thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn cho hoạt động SXKD, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, giúp doanh nghiệp SXKD thuận lợi, hội nhập với kinh tế thế giới.

Đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng

Phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng, Đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình đề nghị các học viên tiếp tục tự nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo những kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo; Phát huy vai trò của từng cán bộ trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Đồng chí đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy sắp xếp, bố trí thời gian công việc để tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện cấp mình quản lý.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...