Bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên đề về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong điều kiện hiện nay cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt

Thứ 5, 26.11.2020 | 10:22:18
138 lượt xem

Sáng 26-11, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2020 tiếp tục học tập với chuyên đề về Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong điều kiện hiện nay. Tới dự có đồng chí Ngô Đông Hải -- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình.

Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Nguyên giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề về Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong điều kiện hiện nay

Trong buổi sáng nay, các đại biểu được Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Nguyên giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề về Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong điều kiện hiện nay. Trong đó nhấn mạnh, công cuộc chỉnh đốn Đảng thời gian qua đã mang lại những kết quả tích cực, nhiều mặt công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh và có chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự lớp bồi dưỡng

cùng các học viên

Tuy nhiên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới. Nhất là công tác đấu tranh phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; năng lực tự phát hiện và xử lý sai phạm của một số cấp ủy, tổ chức Đảng vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục. Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cục bộ vẫn còn nghiêm trọng. 

Các biểu hiện về sự phai nhạt lý tưởng, xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội còn diễn biến phức tạp, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Trên cơ sở đó, chuyên đề tập trung nêu các giải pháp khắc phục các tình trạng trên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ tiếp tục học tập chuyên đề về: Cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và 1 số gợi ý với tỉnh Thái Bình.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...