Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V

Thứ 7, 31.10.2020 | 16:43:51
148 lượt xem

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, phát triển bền vững” Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 – 2025, do Bộ Tài chính khai mạc vào chiều nay (31/10) sẽ tiếp tục cổ vũ, động viên toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự đại hội.

Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 – 2025, do Bộ Tài chính khai mạc vào chiều 31/10

05 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong ngành Tài chính được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Bộ Tài chính đã chỉ đạo, tổ chức phát động 05 phong trào thi đua thường xuyên trong toàn Ngành và nhiều phong trào thi đua chuyên đề. 

Hưởng ứng lời phát động của Bộ, các cơ quan, đơn vị trong ngành đã phát động hơn 500 phong trào thi đua đặc biệt, đối với hệ thống thuế, hải quan, kho bạc, dự trữ…Với những thành tích đạt được, ngành Tài chính vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất năm 2020. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ gắn Huân chương Độc lập hạng nhất năm 2020 lên lá cờ thi đua của Đại hội

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự đại hội.

Về nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021 – 2025, ngành Tài chính xác định 6 nội dung trọng tâm cần thực hiện tốt. Trong đó tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả từ phong trào, rút kinh nghiệm đề xuất các biện pháp, cách làm hiệu quả phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Thanh Phú 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...