Quốc hội thảo luận công tác tư pháp, phòng chống tội phạm, tham nhũng

Thứ 2, 26.10.2020 | 16:13:07
159 lượt xem

Tiếp tục kỳ họp thứ 10, hôm nay, 26-10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về công tác tư pháp, phòng chống tội phạm, tham nhũng.

Quốc hội thảo luận trực tuyến về công tác tư pháp, phòng chống tội phạm, tham nhũng

Các đại biểu cho rằng cần tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lí Nhà nước đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, các hoạt động của mạng xã hội, đặc biệt là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an ninh mạng; Hoàn thiện pháp luật về giao thông như giao thông đường bộ theo hướng quy định cụ thể, có chế tài xử lí nghiêm đối với những hành vi vi phạm; Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho nhân dân nhất là giới trẻ và công tác phố biến giáo dục pháp luật đối với vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Các cơ quan hoạt động tư pháp quán triệt thi hành đúng pháp luật, quốc hội tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động tư pháp nhất là các vụ việc, vụ án lớn, dư luận đặc biệt búc xúc, quan tâm. 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình

Đại biểu cũng đề nghị cần có giải pháp khắc phục tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, trong đó đánh giá về tính tương xứng  mức xử phạt hành chính hiện nay đối với các hành vi liên quan tới nhập cảnh trái phép.

  Tố Uyên 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...