Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Phòng, chống nhiễm vi rút và Luật Người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

Thứ 6, 23.10.2020 | 17:11:44
176 lượt xem

Tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, hôm nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Đa số các đại biểu nhất trí với phương án Trung tâm dịch vụ việc làm, chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập thực hiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để thực thi thỏa thuận quốc tế.  Đề nghị chính phủ có quy định chi tiết về bảo đảm bình đẳng giới, có các biện pháp hỗ trợ về ngoại ngữ, lao động làm những việc khó khăn, dễ bị xâm hại. 

Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm quyền của người lao động Việt Nam được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc, hoặc không được đảm bảo điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động. 

Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng không nên hạn chế quyền thành lập chi nhánh của các doanh nghiệp dịch vụ việc làm. Thống nhất duy trì quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đồng thời đề nghị bổ sung quy định rõ hơn về việc phân bổ, hỗ trợ kinh phí từ quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cho các địa phương.

  Tố Uyên

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...