Chiều nay 22-10 Quốc hội thảo luận các nội dung liên quan đến dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế

Thứ 5, 22.10.2020 | 17:34:24
151 lượt xem

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Các đại biểu thảo luận trực tuyến 1 số nội dung trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và dự thảo luật thỏa thuận Quốc tế.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ 3

Buổi sáng, các đại biểu Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, thảo luận trực tuyến xoay quanh 1 số nội dung tại dự thảo luật như: mức xử phạt tiền đối với 1 số lĩnh vực khi vi phạm hành chính, giải pháp xử lý một bộ phận chây ỳ trong chấp hành xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; việc áp dụng luật mới đảm bảo đồng bộ, tránh chồng chéo; Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của các đơn vị trong xử lý vi phạm hành chính,…

Ông Bùi Quốc Phòng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình nêu ý kiến

Qua cầu truyền hình trực tuyến, Ông Bùi Quốc Phòng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình nêu ý kiến: Liên quan đến quyết định xử phạt, thi hành, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, riêng với khoản 40, sửa đổi, bổ sung 1 số khoản của điều 86. Ông Phòng đồng ý với phương án 2 là: ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi phạm. 

Theo Đại biểu quốc hội Bùi Quốc Phòng, phướng án này là hợp lý vì qua thực tế, đã có nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm, nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường, nếu vẫn cung cấp điện nước, thì họ vẫn sẽ sản xuất và sẽ tiếp tục gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước tại địa điểm vi phạm là hợp lý nhưng phải tuân thủ nguyên tắc theo quy định tại khoản 2a. Ngoài ra, đại biểu Bùi Quốc Phòng còn đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các điều, khoản dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận các nội dung liên quan đến dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế

Chiều nay, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận các nội dung liên quan đến dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế. Dự kiến, ngày mai 23/10, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 4, thảo luận các nội dung đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...