Quốc hội thảo luận dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Thứ 5, 22.10.2020 | 10:26:02
177 lượt xem

Sáng nay, 22-10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Các đại biểu thảo luận trực tuyến 1 số nội dung trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ông Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đáng chú ý, các nội dung liên quan đến mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực; việc ra quyết định xử phạt, thi hành, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính... là vấn đề lớn được tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo Luật trình ra Quốc hội tại kỳ họp này. 

Về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính), Chính phủ đề xuất tăng mức tiền phạt tối đa của 10 lĩnh vực mà theo quy định hiện hành có mức phạt tối đa thấp, chưa đủ sức răn đe, chưa thực sự tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm hành chính. 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình

Trong buổi sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến xoay quanh 1 số nội dung tại dự thảo luật như: mức xử phạt tiền đối với 1 số lĩnh vực khi vi phạm hành chính, giải pháp xử lý một bộ phận chây ỳ trong chấp hành xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; việc áp dụng luật mới phải đồng bộ, tránh chồng chéo; Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của các đơn vị trong xử lý vi phạm hành chính,…

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...