Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Thái Bình Đại hội đại biểu lần thứ 2

Thứ 2, 28.09.2020 | 10:07:28
297 lượt xem

Sáng nay, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Lĩnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình hiện có 6 tổ chức chi hội với tổng số trên 600 hội viên. Trong giai đoạn 2015 - 2020, hoạt động của Hội đã bám sát định hướng lớn được Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào làn thứ nhất đề ra: Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố về việc mở rộng công tác đối ngoại nhân dân trên tinh thần hòa bình, hữu nghị hợp tác, hiệu quả, đặc biệt là mối quan hệ với trường Đại học Y- Dược Thái Bình nơi có gần 300 sinh viên là con em các bộ tộc Lào đang sinh sống và học tập. Qua đó đã tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. 

Tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, động viên cán bộ hội viên tích cực tham gia trên các lĩnh vực hoạt động ở địa phương, phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, góp phần thực hiện tốt hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh. 

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình lần này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2015- 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025 và bầu ra Ban chấp hành Hội nhiệm lỳ 2020 - 2025.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...