Cần thực hiện nghiêm chính sách bảo trợ xã hội

Thứ 2, 21.09.2020 | 17:08:28
274 lượt xem

Sáng 21/9, Đoàn công tác Tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình làm Trưởng đoàn, về giám sát kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại xã Nam Bình và Vũ An, huyện Kiến Xương.

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình, cùng đoàn về giám sát kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại xã Nam Bình huyện Kiến Xương

Hiện nay, Nam Bình và Vũ An  đang quản lý gần 750  đối tượng trợ cấp xã hội, với 7 nhóm đối tượng gồm: Trẻ em dưới 16 tuổi không có người nuôi dưỡng, người từ 16-22 tuổi đang học phổ thông học nghề mất nguồn nuôi dưỡng, người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ gia đình nhận nuôi dưỡng chăm sóc người khuyết tật, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng. 

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Nam Bình và Vũ An chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước. 

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ở xã Vũ An, huyện Kiến Xương

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được; yêu cầu các địa phương cần quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, Nhà nước về chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo quy trình rà soát, xét duyệt đối tượng bảo trợ xã hội công khai, minh bạch, tránh bỏ sót đối tượng. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời,  theo đúng quy định của pháp luật, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội. Đồng thời ghi nhận, tiếp thu kiến nghị, đề xuất của  các địa phương, để trình cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

* Cần tiếp tục nâng cao nhận thức và thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người thụ hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Đảm bảo việc chi trả chế độ kịp thời và đúng đối tượng. Đó là chỉ đạo của đồng chí Hà Công Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ giám sát số 2 của Tỉnh ủy Thái Bình khi giám sát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại huyện Hưng Hà.

Đồng chí Hà Công Toàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, khi giám sát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại huyện Hưng Hà

Những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội được huyện Hưng Hà thực hiện nghiêm túc. Số đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của huyện trên 16.300 đối tượng thuộc 18 nhóm đối tượng thụ hưởng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện các chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định. 

Đồng chí Hà Công Toàn đề nghị cần thực hiện nghiêm chính sách bảo trợ xã hội

Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị huyện Hưng Hà cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu đúng về các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đối tượng bảo trợ xã hội, để trên cơ sở đó cùng giám sát và thực hiện chính sách một cách hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý và thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp cho các đối tượng đảm bảo đúng đủ kịp thời. Rà soát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng chế độ bảo trợ xã hội, xác định đúng mức độ khuyết tật để điều chỉnh bổ sung đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội kết hợp với việc triển khai thực đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách xã hội khác cho các đối tượng trên địa bàn huyện.

Duy Huy - Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...