Giám sát công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chế độ bảo trợ xã hội tại xã Nam Bình - Kiến xương

Thứ 2, 21.09.2020 | 10:01:36
207 lượt xem

Sáng nay, Đoàn công tác Tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình làm trưởng Đoàn đã giám sát kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại xã Nam Bình, huyện Kiến Xương.

Hiện nay, Nam Bình đang quản lý gần 530  đối tượng trợ cấp xã hội, với 7 nhóm đối tượng gồm: Trẻ em dưới 16 tuổi không có người nuôi dưỡng, người từ 16-22 tuổi đang học phổ thông, học nghề mất nguồn nuôi dưỡng, người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật theo Nghị định số 28 của Chính phủ, hộ gia đình nhận nuôi dưỡng chăm sóc người khuyết tật, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng. 

Những năm qua,  cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, công tác quản lý đối tượng có thời điểm chưa được chuyên sâu do công tác luân chuyển cán bộ công chức, việc tiếp cận đối tượng còn hạn chế do công tác chi trả chuyển ngành Bưu điện. 

Sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện, Đoàn giám sát đi sâu giám sát 1 số vấn đề như: việc xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách xã hội từ năm 2018 đến ngày 30/6/2020, kết quả chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...