Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thảo luận một số nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Thứ 6, 18.09.2020 | 17:09:48
268 lượt xem

Sáng ngày 18/9, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, kỳ họp thứ 161, thảo luận một số nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình họp thảo luận một số nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

Các đại biểu tại hội nghị đã thảo luận về nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX; Thành lập các đoàn đại biểu dự Đại hội; Kịch bản và dự kiến phân công điều hành Đại hội; Dự thảo nội quy, quy chế làm việc và danh sách đại biểu khách mời dự Đại hội. Đồng thời, thảo luận về báo cáo nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí cao với các nội dung, kế hoạch về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX. Đồng thời, nhấn mạnh: Đây là những nội dung rất quan trọng, quyết định thành công của Đại hội. Vì vậy, cần phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng thành viên, phối hợp đồng bộ, đảm bảo chất lượng, không để xảy ra sai sót và đạt các yêu cầu đề ra.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình và đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với danh sách nhân sự đoàn Chủ tịch đại hội như đề xuất của Tiểu ban nhân sự. Đồng thời, đề nghị bộ phận tham mưu tiếp thu ý kiến của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện các nội dung công việc chuẩn bị cho Đại hội. Trong đó, cần lưu ý phân công người điều hành các phiên Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh chi tiết hơn, bảo đảm tính hợp lý, khoa học, tránh bị trùng lặp. 

Tiểu ban nhân sự và Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục rà soát lại toàn bộ các nội dung báo cáo tại hội nghị hôm nay, nghiên cứu để đưa ra phương án tối ưu nhất. Nhất là về số lượng danh sách khách mời dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để có phương án phân bổ cơ cấu đại biểu hợp lý.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...